Takster 2023-2024

Periode 1/7-2023 - 30/6-2024

VarmeprisForbrugsbidrag efter målt forbrug
Alle forbrugere
554,00 kr./Mwh

Afgifter til Staten
9,25 kr./Mwh

Afkølingskrav
Gennemsnitsårs afkøling 22 grader for et-strengede anlæg og 27 grader for 2- strengede anlæg. Der tillægges det målte forbrug 1 % pr. grad under dette krav.

Abonnement – Abonnementsbidrag pr. målerinstallation
Alle forbrugere
950,00 kr./år

Fast betaling - Effektbidrag pr. m² tilsluttet bygning i h.t. BBR-registeret
Samlet boligareal pr. selvstændig bolig med egen måler.
0 – 100 m²
42,00 kr./m²

101 – 150 m²
18,25 kr./m²

Over 150 m² 
0,00 kr./m²

Fast betaling for lejligheder og ejerboliger m.v. med fælles stik og måler, med et samlet boligareal over 200 m²
Det samlede boligareal (alle m²)
19,50 kr./m²

Opdeling af regning i henhold til eventuelle bimålere kan ske efter nærmere aftale.

Fast betaling for blandet bolig og erhverv lejligheder med fælles stik og måler, samt rene erhvervsarealer under 200 m²
0 – 100 m²
42,00 kr./m²

101 – 150 m²
18,25 kr./m²

Over 150 m² 
0,00 kr./m²

Erhvervsarealer/institutioner større end 200 m²
Det samlede erhvervsareal
16,75 kr./m²

Alle ovenstående priser er inkl. moms.

Lavenergihuse iflg. BBR -50% på abonnement og effektbidrag

Betaling af varme
Der opkræves 10 á conto rater årligt med forfald den 10. i måneden.
Betalingsfri måneder juli og december.

Rykkergebyrer
Rykker nr. 1
kr. 100,00

Rykker nr. 2
kr. 100,00

Lukkegebyr
kr. 625,00

Åbningsgebyr
kr. 250,00

Inkassogebyr 
minimum kr. 400,00

Flytteopgørelse
kr. 100,00

Rente påføres i henhold til renteloven. Ved gentagne betalingssvigt, samt hvor selskabet skønner at værket vil lide tab, opkræves depositum.
Alle rykkergebyrer er uden moms. Lukke-, åbnings- og inkassogebyrer og flytteopgørelse er inkl. moms.

Tilslutningsbidrag

Alle priser er ekskl. Moms og andelskapital på kr. 500,00

Byggemodning
Byggemodningsomkostninger: Kostpris iflg. tilbud.

Investeringsbidrag
Investeringsbidrag pr. bolig, hvor byggemodning har fundet sted. Bidraget dækker ledningsnet ført til grundskel, hovedhaner og måler.

Fritliggende énfamiliehuse kr. 100,00 pr. m² boligareal ifølge BBR.
Max kr. 15.000,00


Kæde-/rækkehuse, pr. boligenhed kr. 75,00 pr. m² boligareal ifølge BBR.
Max kr. 10.000,00


Erhvervs og industribygninger/institutioner mv.
kr. 100,00 pr. m² etageareal.
Forhør om tilbud og tilskudsmuligheder.

Stikledningsbidrag
Der betales kr. 500,00 pr. løbende meter stikledning/kanalmeter, regnet fra skel.

//