Gode råd

Har du ikke noget varme? Prøv nogle af nedenstående råd:

 

MANGLER DU VARME I HUSET?
● Kontroller at anlæggets cirkulationspumpe er tændt (kun veksler og étstrengs anlæg).
● Kontakt varmeværket eller din aut. VVS-installatør.

MANGLER DU VARMT VAND?
● Er der ikke tryk på hverken koldt eller varmt vand i vandhanen? Vandforsyningen er evt. afbrudt fra vandværket. Afvent at forsyningen genoprettes.
● Er vandtrykket i orden? Tilkald aut. VVS- installatør.

ER DER EN UTÆTHED I HUSETS INSTALLATION?
● Luk hovedhaner og haner til radiatorerne (under anlægget). Sluk for pumpe.
● Kontakt aut. VVS-installatør.

 

Nærmeste aut. VVS-installatører:
Elnegaard VVS • Vandværksvej 6 B • 5953 Tranekær 
Tlf. 20 28 49 47
Stengade VVS • Stengadevej 34 • 5953 Tranekær 
Tlf. 62 50 16 32
Tullebølle VVS • Bygaden 19 • 5953 Tranekær 
Tlf. 62 50 13 35

Møllemand VVS • Løkkebyvej 63 • 5953 Tranekær
Tlf. 29 43 83 03

 

//